logo molj

Administrativne in pisarniške storitve

Administrativne storitve so del vsakega podjetja. Tista podjetja, ki so usmerjena v lastno ustvarjanje in razvoj, potrebujejo urejeno administracijo ter operativne storitve.

Naše največje kvalitete so: odgovornost, skrbnost, zanesljivost, natančnost, organizacijske sposobnosti.

Ponujamo vam storitev na ključ ali samo del storitev, ki jih podjetje potrebuje, a za njih nima dovolj kapacitet. Dela lahko opravljamo na sedežu vašega podjetja ali pa na svojem, po dogovoru.

Zaupate nam lahko dela, kot so:

 • pregled nad vašo elektronsko in klasično pošto in urejanje le te,
 • urejanje in arhiviranje poslovne dokumentacije, 
 • naročanje pisarniškega materiala,
 • urejanje evidence in naročanje na zdravniške preglede, VPD in PV,
 • urejanje kadrovske evidence,
 • tipkanje in urejanje besedil, sestavljanje in pošiljanje dopisov, predračunov, ponudb, naročilnic, …
 • pretipkavanje zapisnikov s sestankov, seminarjev, konferenc, magnetofonskih zapisov,
 • faksiranje, skeniranje in fotokopiranje dokumentov,
 • priprava in izvajanje plačilnega prometa (e-banka),
 • izdelava in odprema izdanih računov, predračunov,
 • izdelava in odprema opominov za zapadle neplačane terjatve,
 • izdelava potnih nalogov,
 • organizacija in naročilo poslovnih daril, poslovnih dogodkov, team buildingov,
 • komuniciranje s kupci, dobavitelji ter pristojnimi inštitucijami,
 • uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji,
 • organizacija poslovnega imenika in kontaktov,
 • vnašanje in urejanje baze podatkov,
 • vpeljava ISO sistema za kakovost 9001:2015 in vsakoletna certifikacija,
 • izdelava preglednic in evidenc,
 • spletne poizvedbe – iskanje informacij v besedah in slikah,
 • priprava in dostava dokumentacije za računovodstvo ali druge poslovne partnerje,
 • pomoč pri ureditvi spletne strani podjetja, logotipa, e-pošte,
 • izdelava letakov, reklam in promocija podjetja na družabnih omrežjih,
 • priprava in obdelava besedil in vsebin, prevajanje v angleški ali hrvaški jezik,
 • priprava predstavitev v Power Pointu,
 • izdelava vabil in čestitk za različne priložnosti,
 • druge administrativno-pisarniške storitve po želji naročnika.
logo

MOLJ inženiring
Matjaž Božič s.p.
Zapuže 22
8310 Šentjernej
ID za DDV: SI57257060

Promocije in administracija

Copyright © Vse pravice pridržane. Izdelava: abeone.si

sl_SI