logo molj

Vodenje projektov

Z odličnim pooblaščenim inženirjem, z več kot 15 let izkušnjami pri vodenju zahtevnih projektov, vam pomagamo uresničiti vaše najvišje cilje.

Vodenje gradbenega projekta:

Poleg vseh funkcij, ki jih nalaga gradbeni zakon in kodeks pooblaščenih inženirjev, bo vodja projekta za vas:

 • Skrbel in odgovarjal, da se projekt pelje v okviru zahtevanih planov (finančnih, terminskih in gospodarskih);
 • Vodil gradbiščno dokumentacijo po zakonu in zahtevah naročnika (gradbeni dnevnik,..);
 • Izdelal terminske plane napredovanja del in skrbel za doseganje rokov;
 • Izdelal finančne ali gospodarske plane, analize stroškov, mesečne prognoze uspešnosti;
 • Izdelal knjigo obračunskih izmer, jo uspešno zagovarjal, ter pridobil potrditev nadzornega inženirja in naročnika;
 • Motiviral podrejene (gradbene delavce, da dosežejo čim večje norme);
 • Koordiniral izvajalce ali podizvajalce na gradbišču;
 • Uskladil projekt s projektantom in naročnikom;
 • Izdelal popis dodatnih del, ter zahtevek zagovarjal pred nadzornim inženirjem in naročnikom;
 • Naročal vse potrebne resurse v skladu z napredovanjem del;
 • Glede na vaše želje in pooblastila, tudi pridobil podizvajalce (obrtnike), sklepal pogodbe, ter iskal najprimernejše dobavitelje materialov;
 • Izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta in uspešno zastopal na tehničnem pregledu, ter pridobil uporabno dovoljenje;
 • Izdelal končni obračun in primopredajo objekta.
logo

MOLJ inženiring
Matjaž Božič s.p.
Zapuže 22
8310 Šentjernej
ID za DDV: SI57257060

Promocije in administracija

Copyright © Vse pravice pridržane. Izdelava: abeone.si

sl_SI