logo molj

Strokovni gradbeni nadzor

Del aktivnosti svetovalnega inženiringa je zakonsko predpisan strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo GOI (gradbenih obrtniških in inštalacijskih) del.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen z dnem, ko se na gradbišču začnejo pripravljalna dela. Najbolje je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj naj bi nadzornik sodeloval že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

Izvedba strokovnega nadzora v našem podjetju obsega:

  • kontrolo in gradbeni nadzor ali gradnja poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter izvedbeno projektno dokumentacijo,
  • pregled, predlogi sprememb, dopolnitve in pomanjkljivosti projektne dokumentacije,
  • kontrolo in nadzor nad kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov in proizvodov, inštalacij,
  • kontrolo nad količino in obračunom izvedenih del (knjiga obračunskih izmer, obračuni),
  • kontrolo nad roki po terminskem planu izvedbe del,
  • pregled, določitev vrednosti in potrditev dodatnih del,
  • pregled in potrjevanje gradbenega dnevnika izvedbe del,
  • ostala dela in komunikacija glede na obseg projekta.

Nudimo obračunski nadzor, pregled gradbenih knjig, izvedbo vodenja projektov, koordinacijo del na objektu podjetjem ali fizičnim osebam, ki se odločajo prenavljati, graditi, ali kakorkoli rekonstruirati objekte.

logo

MOLJ inženiring
Matjaž Božič s.p.
Zapuže 22
8310 Šentjernej
ID za DDV: SI57257060

Promocije in administracija

Copyright © Vse pravice pridržane. Izdelava: abeone.si

sl_SI